Εγγράψου σαν επισκέπτης

Γίνε εκθέτης

Λίστα εκθετών

The concept

Furniture and Design Objects, Architectural and Decorative Materials, Architectural Lighting, Furniture and Accessories for Bathroom and Kitchen, and Design Services - Interior Design, Landscape Architecture, Lighting Design, Industrial Design etc), find a home and a systematic communication channel to the targeted audiences: Space Professionals (Architects, Designers, Builders, Manufacturers and Commercial Companies as well as design enthusiasts!

The selection of products and services to be presented at The Design Fair will be based on innovation, high quality, the primary concept and materialization, as well as design usability and implementation.

The aim is to keep designers, professionals, as well as selected end users / consumers, up-to-date on all the latest developments in materials, lighting, furniture, accessories and space and product design. In order to achieve the above goal, The Design Fair consists of three parallel cycles of special events:

 

Hosting company

The organizer of The Design Fair is Demand Fairs & Media, which has been active in exhibitions and festivals since 2000, as well as releasing special editions. Among other things, it organizes:

 

  • Design Lab since 2009 (the largest and most successful Design Festival in Greece in recent years)
  • 100% Hotel Show since 2014 (the Premium Exhibition Event for Hoteliers and Tourism Professionals)
  • Since 2015 the Hotel Design Awards (Annual Hotel Design Competition)
  • Since 2013 Vinyl is Back (a festival that has become a real celebration of vinyl and music)

 

What is more the company's product portfolio includes the Architectural Electronic Magazine Archetype.gr, which was created in 2018 with the aim of being a valid architectural core of information, serving as a reference point for the architects of the practice, but also for the academic community in Greece and abroad.

Partners

Partner 1

Its perspective on the development of the institution's communication and product strategy as well as the continuous up-to-date information on the needs of the modern hotelier is provided by the Morantis tourism product team | Tourism Strategy Experts, with the personal supervision and specification of Mr. Nikos S. Morandis.

Partner 2

Τη δική της οπτική στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής και προϊοντικής στρατηγικής του θεσμού καθώς και τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες του σύγχρονου ξενοδόχου, παρέχει η εξειδικευμένη σε τουριστικά προϊόντα ομάδα του Morantis | Tourism Strategy Experts, με την προσωπική επιμέλεια και προδιαγραφή του κου Νίκου Σ. Μοράντη.

Partner 3

Τη δική της οπτική στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής και προϊοντικής στρατηγικής του θεσμού καθώς και τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες του σύγχρονου ξενοδόχου, παρέχει η εξειδικευμένη σε τουριστικά προϊόντα ομάδα του Morantis | Tourism Strategy Experts, με την προσωπική επιμέλεια και προδιαγραφή του κου Νίκου Σ. Μοράντη.

Partner 4

Τη δική της οπτική στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής και προϊοντικής στρατηγικής του θεσμού καθώς και τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες του σύγχρονου ξενοδόχου, παρέχει η εξειδικευμένη σε τουριστικά προϊόντα ομάδα του Morantis | Tourism Strategy Experts, με την προσωπική επιμέλεια και προδιαγραφή του κου Νίκου Σ. Μοράντη.

Partner 5

Τη δική της οπτική στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής και προϊοντικής στρατηγικής του θεσμού καθώς και τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες του σύγχρονου ξενοδόχου, παρέχει η εξειδικευμένη σε τουριστικά προϊόντα ομάδα του Morantis | Tourism Strategy Experts, με την προσωπική επιμέλεια και προδιαγραφή του κου Νίκου Σ. Μοράντη.

Partner 6

Τη δική της οπτική στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής και προϊοντικής στρατηγικής του θεσμού καθώς και τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις ανάγκες του σύγχρονου ξενοδόχου, παρέχει η εξειδικευμένη σε τουριστικά προϊόντα ομάδα του Morantis | Tourism Strategy Experts, με την προσωπική επιμέλεια και προδιαγραφή του κου Νίκου Σ. Μοράντη.

Exhibition center

The Design Fair 2021 will be held at Tae Kwon Do, Faliro Indoor Hall

Tae Kwon Do is located on the coastal front of Athens and more specifically in the Faliro Delta, at the end of Syngrou Avenue. It was built in 2004 and hosted the tae kwon do event, as well as the handball qualifying phase of the 2004 Olympics.

The building was designed by the office "Thymios Papagiannis and Associates". It has an oval profile, metallic housing (anchor ring and cables in an antenna, coated with a corrugated sheet), is mounted on a reinforced concrete base, and its perimeter faces are overlaid with glass panes.

It is easily accessible by car, and various public transports (Buses, Trolleys, Trams).

Subscribe to Our Newsletter